Dla użytkownika, pompy ciepła są urządzeniami całkowicie bezpiecznymi. Ale po otwarciu obudowy, a tym bardziej podczas ingerencji w układ chłodniczy pojawiają się zagrożenia, których trzeba być świadomym, jeśli się zamierza pompy ciepła naprawiać, czy montować. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń, zatruć oddechowych, porażeń prądem elektrycznym lub poważnych uszkodzeń ciała, jeśli dojdzie na przykład do eksplozji butli ciśnieniowej.